Firma Vapers Kołobrzeg zobowiązuje się dostarczać klientom wysokiej jakości wyroby, które są przyjazne dla środowiska, oraz prowadzić swoją działalność w sposób odpowiedzialny, uwzględniający ochronę środowiska. W środowisku, w którym podejmujemy działalność, dążymy do przestrzegania wszelkich lokalnych przepisów i prawnych uwarunkowań, planując stosowne programy recyklingu, ponownego wykorzystania bądź odzysku produktów i opakowań. Niniejsze, podjęte zobowiązanie wprowadza główną siłę napędową dla działalności firmy Vapers Kołobrzeg jak i stanowi zasadę, głęboko osadzoną w naszych wartościach. W odpowiedzi na rosnące ilości odpadów elektronicznych, firma Vapers Kołobrzeg ogranicza lub całkowicie eliminuje stosowanie w naszych wyrobach niebezpiecznych materiałów, chroniąc w ten sposób zdrowie i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów i stan naszego środowiska. Przy kupowaniu nowych urządzeń, należy rozglądać się za firmami, które próbują długoterminowo ograniczać koszty energii, ponoszone przez klientów przy stosowaniu dostarczonych wyrobów.